BACKUPS

Dros y blynyddoedd, rydym wedi defnyddio nifer o ddulliau copi-wrth-gefn gwahanol (tâp, disg, rhwydwaith), ond nid oeddent yn ddatrysiadau delfrydol am sawl rheswm. Felly rydym wedi buddsoddi mewn server pwrpasol i wneud copi-wrth-gefn ar gyfer pob ysgol uwchradd. Mae’r servers yma yn gwneud copi o holl ddata pwysig yr ysgol yn ogystal â chopi o’r servers ‘virtual’, a mae’n eu storio mewn lleoliad diogel oddi ar y safle.