ADOLYGIAD
RHEOLAETH YSGOL

Offeryn i ysgolion arfarnu safonau ac ansawdd gofynion statudol arweinyddiaeth ac i greu cynlluniau er mwyn gwella.

Rhennir yr arfarniad i feysydd arweinyddiaeth amrywiol. Gofynnir i ysgolion ddod i farn am safonau ac ansawdd gofynion statudol arweinyddiaeth yn erbyn llinynnau penodol. Gellir llunio camau neu gynlluniau gweithredu ar gyfer gwella’r llinyn/au dan sylw, gan nodi pwy sy’n gyfrifol a dyddiadau cwblhau. Mae dole gyswllt i gael mynediad at bolisÏau ac arweiniad awdurdodau lleol yn ran o’r offeryn. Wedi cwblhau’r adolygiad mae modd cynhyrchu nifer o adroddiadau fel allbynnau o’r system.

MEYSYEDD
FFOCWS

DIFFINIAD O
WAHANOL SAFONAU

CYNLLUN
GWEITHREDU

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â ni am bris cystadleuol drwy lenwi’r ffurflen isod:

10 + 10 =