ADEILADU
RHITHWIR

Adnodd rhyngweithiol ar-lein i ddysgwyr Lefel 1 / Lefel 2.

  • Rhennir yr adnodd yn 4 uned.
  • Mae’r unedau yn cynnwys 5 tiwtorial animeiddiedig i helpu dysgwyr i weld pa sgiliau crefft sydd eu hangen i adeiladu tŷ.
  • Mae pob uned yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol a cwis.
  • Canolbwyntio ar derminoleg a gwybodaeth ddamcaniaethol sylfaenol am adeiladu tai.
  • Defnyddio’r adnodd ar gyfrifiadur, tabled a ffôn.
  • Defnydd o fewn gwersi ac yn annibynnol o adref.

I lawrlwytho daflen wybodaeth, cliciwch yma.

Mae’r adnodd ar gael am ddim ar safwe HWB.

GWELD YR ADNODD