GWEITHGAREDDAU
RHESYMU

Adnodd Rhyngweithiol i ddysgwyr Cyfnod Sylfaen / Cyfnod Allweddol 2

  • 12 o weithgareddau amrywiol gwreiddiol sydd yn hyrwyddo rhesymu gweithdrefnol i ddisgyblion CS a CA2.
  • Mae pob gweithgaredd yno gyda 5 fersiwn gwahanol sydd gyda gwerthoedd gwahanol ynddynt, golygir hyn fod posib ail-adrodd yr un gweithgaredd gyda’r un criw o ddisgyblion ac felly yn cymhwyso dealltwriaeth y disgyblion.
  • Cymysgedd o weithgareddau gwahanol yn gofyn i’r dysgwr rhyngweithio – megis teipio, llusgo a gollwng a chlicio
  • Yn cynnwys agweddau gwahanol o Fathemateg – cymhareb, ffracsiynau, arwynebedd a mwy!
  • Rhyngwyneb yn un deniadol ac yn lliwgar i helpu denu diddordeb dysgwyr.
  • Defnyddio’r adnodd ar gyfrifiadur, tabled a ffôn.
  • Defnydd o fewn gwersi ac yn annibynnol o adref.

 

Mae’r adnodd ar gael am ddim ar safwe HWB.

GWELD YR ADNODD