POLISI CWCIS

Darllenwch y polisi hwn ar y cyd â’n polisi preifatrwydd, sy’n nodi manylion ychwanegol ar sut rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy a’ch hawliau amrywiol.

Beth yw cwcis?

Darnau bach o destun yw cwcis sy’n cael eu hanfon gan eich porwr gwe gan wefan rydych chi’n ymweld â hi. Mae ffeil cwci yn cael ei storio yn eich porwr gwe ac mae’n caniatáu i’r safle neu drydydd parti eich adnabod a gwneud eich ymweliad nesaf yn haws ac mae’r safle yn fwy defnyddiol i chi. Yn y bôn, cerdyn adnabod defnyddiwr ar gyfer y gweinydd yw cwci. Mae traethau gwe yn ffeiliau graffig bach sy’n gysylltiedig â’n gweinyddion sy’n ein galluogi i olrhain eich defnydd o’n safle a’r swyddogaethau cysylltiedig. Mae cwcis a thraethodau gwe yn ein galluogi i’ch gwasanaethu’n well ac yn fwy effeithlon, ac i bersonoli eich profiad ar ein safle.

Gall cwcis fod yn gwcis “parhaus ” neu  “sesiwn”.

 

Sut mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis?

Pan fyddwch yn ymweld â’r wefan hon am y tro cyntaf byddwch yn cael neges yn dweud bod yn cwcis yn cael eu defnyddio ar y wefan. Efallai na fydd rhannau o’r wefan yn gweithio’n iawn os ydych yn dewis gwrthod cwcis gan y wefan hon.

Ni chedwir gwybodaeth sensitif megis rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost yn y cwcis. Maent yn cael eu defnyddio yn rhoi gwybodaeth i ni am ymddygiad defnyddwyr ar ein gwefan – pa rannau sydd o ddiddordeb iddynt a pha wasanaethau sy’n cael eu defnyddio amlaf, ayyb. Gellir eu defnyddio hefyd i gofio manylion mewngofnodi ar gyfer rhai gwasanaethau, e.e. ceisiadau am swyddi ar lein.

 

Beth yw eich dewisiadau o ran cwcis?

Os hoffech ddileu cwcis neu gyfarwyddo eich porwr gwe i ddileu neu wrthod cwcis, ewch i dudalennau cymorth eich porwr gwe. Cofiwch, fodd bynnag, os byddwch yn dileu cwcis neu’n gwrthod eu derbyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai o’r nodweddion a gynigiwn, neu’r cyfan ohonynt. Efallai na fyddwch yn gallu logio i mewn, storio eich hoffterau, ac efallai na chaiff rhai o’n tudalennau eu dangos yn iawn.

Tabl cwcis

Mae’r tablau isod yn rhestru’r cwcis mewnol a thrydydd parti rydym yn eu defnyddio. Gan y gall enwau, rhifau, a phwrpasau’r briwsion hyn newid dros amser, efallai y bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru i adlewyrchu’r newidiadau hynny.

Cwcis mewnol
Enw Cyfeiriad Rheswm
catAccCookies https://www.cynnal.co.uk Cofnodi os yw’r defnyddiwr wedi derbyn cwcis ar y safle.
wpfib_display_actions https://www.cynnal.co.uk Cofnodi y llwybr tra’n llywio trwy ddogfennau.
_icl_current_language https://www.cynnal.co.uk Cofnodi’r iaith bresennol.