GWAITH
FFILMIO

Yn ogystal â chreu adnoddau rhyngweithiol, mae CYNNAL hefyd yn cynhyrchu gwaith ffilmio unigryw. Mae’r gwaith yma yn amrywio o ffilmio cynadleddau, i gyfweliadau neu ffilmio clipiau byr i gyd-fynd gyda’r adnoddau rydym yn eu creu.

Dyma enghreifftiau o’r math o waith rydym wedi’i wneud yn barod dros y blynyddoedd.

Drwy ddefnyddio ei’n offer proffesiynnol gallwn ateb gofynion amrywiaeth o wahanol friffiau.

 

Am fwy o wybodaeth am unrhyw wasanaeth rydym yn ei gynnig, cysylltwch â adnoddau@cynnal.co.uk

☎️ 01286 677686  yna 1 ac yna 1 neu  01286 671256

ENGHREIFFTIAU

O’R GWAITH