DATBLYGU
SYSTEMAU

Mae’r Uned Datblygiadau’r We yn cynhyrchu gwefannau a systemau ar-lein arloesol ym myd addysg ers 1998.

Mae’r Uned gyda phrofiad helaeth o ddatblygu systemau rheoli ar gyfer ysgolion / awdurdodau / asiantaethau allanol eraill, ac yn cartrefu llwyfannau dysgu (megis moodle) i ysgolion ac awdurdodau addysg. Maent hefyd yn adrodd ar ddata asesiadau athrawon CS / CA2 / CA3 a data arholiadau CA4 a 5 Gwynedd a Môn. Mae’r Uned wedi creu nifer o systemau arloesol gwreiddiol yn cynnwys Systemau Arfarnu ddefnyddir gan ysgolion ledled Cymru.

Mae gan CYNNAL dîm datblygu cryf a phroffesiynol gyda phrofiad eang mewn amrywiaeth o feysydd – yn cynnwys:

  • Arlunwaith gwreiddiol
  • Dylunio graffeg
  • Dylunio a datblygu gwefannau rhyngweithiol
  • Datblygu systemau rheolaethol ar-lein
  • Creu a dadansoddi holiaduron / dadansoddi data
  • Rheoli a chartrefu llwyfannau dysgu

Mae’r Uned hefyd yn paratoi cymorth technegol a gweinyddol ar ddefnydd o’r gwefannau / systemau maent yn ei datblygu.

Am fwy o wybodaeth am unrhyw wasanaeth rydym yn ei gynnig, cysylltwch â adnoddau@cynnal.co.uk

☎️ 01286 677686 yna 1 ac yna 3 neu  01286 685410

SYSTEMAU
A GWEFANAU

Dyma enghreifftiau o rhai o’r systemau a gwefannau rydym wedi eu datblygu i gleientiaid allanol.