Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu sylwadau gallwch gysylltu a ni drwy lenwi’r blychau isod. Bydd aelod o’r tîm mewn cyswllt gyda chi yn fuan.

I gysylltu gydag unedau unigol, defnyddiwch y rhifau ffôn canlynol :
Switchfwrdd / Cyffredinol01286 677686 yna 1 ac yna 4

Uned Cefnogi SIMS – 01286 671256
Cefnogaeth i Systemau Rheolaethol / SIMS Ysgolion (cliciwch yma am fwy o wybodaeth)

Uned Trwsio a Chynnal Offer / Archebu Offer – 01286 671257
Cefnogaeth Dechnegol i Ysgolion (cliciwch yma am fwy o wybodaeth)

Dadansoddi Data / Dylunio Adnoddau / e-Ddysgu – 01286 685410
Dylunio Adnoddau Dysgu Rhyngweithiol (cliciwch yma am fwy o wybodaeth)
Dadansoddi Data a Datblygu Systemau Rheolaethol Ar-lein (cliciwch yma am fwy o wybodaeth)

Cwmni CYNNAL
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

Ffôn: 01286 677686
Ffacs: 01286 673329
E-bost: ieuan@cynnal.co.uk